Strona główna


Witamy

na oficjalnej stronie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu

—————————

13.09.2018

Dnia 10.09.2018r. odbyło się Narodowe Czytanie “Przedwiośnia”.
Czytali:
Poseł RP Katarzyna Osos, Starosta Krośnieński Mirosław Glaz, Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska, Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Marcin Reczuch, Sekretarz Gminy Dąbie Małgorzata Nowicka-Szymańska, Skarbnik Gminy Dąbie Beata Jankowiecka, Dyrektor SP w Dąbiu Dorota Glaz, Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Cecylia Szofer, emerytowany Dyrektor GBP Krystyna Jończyk.
Dziękuję wszystkim za wspólne spędzenie czasu. Zapraszamy w przyszłym roku.

—————————

13.08.2018

Biblioteka Publiczna w Dąbiu informuje, że od dnia 13.08.2018 do dnia 14.08.2018 będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

—————————

01.08.2018

Biblioteka Publiczna w Dąbiu informuję , że od dnia 01.08.2018 Biblioteka w Dąbiu będzie czynna od poniedziałku do czwartku, w piątki nieczynna.

Natomiast biblioteka w Połupinie będzie czynna tylko w piątki.

Od 01.08.2018 do 03.08.2018 Biblioteka w Dąbiu i Połupinie będzie czynna od 7:00 do 13:30.

—————————

28.06.2018

Biblioteka Publiczna w Dąbiu informuje, że Biblioteka w Połupinie od dnia 02.07.2018 będzie czynna Tylko w piątki do 17.07.2018, natomiast Biblioteka w Dąbiu będzie czynna od poniedziałku do czwartku. Biblioteka w Kosierzu do 17.07.2018 będzie czynna normalnie. Informujemy również, że Biblioteki w Dąbiu, Połupinie i Kosierzu będą nieczynne od 17.07.2018 do 31.07.2018. Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy do wypożyczenia książek na ten długi okres.

—————————

26.06.2018

Dnia 22.06.2018 odbyło się uroczyste zakończenie szkoły, oprócz nagród oraz wyróżnień grupa dzieci otrzymała również nagrody za najlepszego czytelnika  z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz Fili Połupin i Kosierz. Każda z placówek wytypowała grupę najlepszych czytelników 2017/2018r. :

Najlepsi czytelnicy z szkoły podstawowej w Dąbiu:

-Jarosz Wiktoria, -Kostecka Laura, -Grzegorzewska Marzena, -Kuczyńska Iga

Najlepsi czytelnicy z szkoły podstawowej w Kosierzu:

-Zasada Martyna, -Janicki Wojtek, -Bloch Patryk, -Lubińska Nikola

Najlepsi czytelnicy z szkoły podstawowej w Połupinie:

-Rudnicka Zuzanna, -Kondratowicz Lena, -Wąsiewicz Julia

—————————

25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu (Strażacka 4, 66-615 Dąbie, telefon kontaktowy: 68 383 21 10).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu (Strażacka 4, 66-615 Dąbie, telefon kontaktowy: 68 383 21 10).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu (Strażacka 4, 66-615 Dąbie, telefon kontaktowy: 68 383 21 10).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

—————————

18.04.2018

Dnia 18.04.2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbyło się rozdanie nagród w konkursie „Koszyk Wielkanocny”.  Zaproszeni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

—————————

10.04.2018

Biblioteka Publiczna w Dąbiu informuje, że od dnia 10.04.2018 Biblioteka w Dąbiu będzie czynna w Poniedziałki, Wtorki,  i Czwartki od godz. 7:30 do 15:30 , w Środy od 8:00 do 15:00. W Piątki będzie nieczynna.  Od 10.o4.2018 Biblioteka Publiczna Filia Połupin będzie czynna  we środy od 8:00 do 16:00 oraz Piątki od 8:30 do 16:30.Od 10.04.2018 Biblioteka Publiczna Filia Kosierz będzie nieczynna w Środy.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

—————————

10.04.2018

Biblioteka Publiczna w Dąbiu ogłasza, że konkurs “koszyk Wielkanocny” został już oceniony.

Nagrodzone zostanie 9 osób:

-Wiktoria Masłowska

-Andżelika Włodek

-Inez Węgrzyn

-Marian Giertuga

-Nikola Hawris

-Maja Wąsiewicz

-Julia Lewandowska

-Róża Ważelińska

-Arkadiusz Pawlas

Zapraszamy Serdecznie wszystkich zainteresowanych do Biblioteki Publicznej w Dąbiu

dnia 18.04.2018 o godz. 12:00 na rozdanie nagród.

—————————

29.03.2018

Biblioteka Publiczna w Dąbiu informuję, że dnia 03.04.2018 Biblioteka w Dąbiu będzie czynna do 15:30.

Filia Biblioteczna w Kosierzu będzie nieczynna od dnia 03.04 do dnia 06.04.2018.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

—————————

29.03.2018

Biblioteka Publiczna w Dąbiu ogłasza, że konkurs “Koszyk Wielkanocny” został już zakończony. Podsumowanie konkursu odbędzie się w najbliższym czasie. Oto prace, które do nas wpłynęły:

—————————

29.03.2018

0001

—————————

22.03.2018

Przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Krośnie Odrz. Dnia 15.03.2018 oraz 16.03.2018r. Odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez Panią Irenę Mieczyńską pracującąw fili bibliotecznej w  Kosierzu, na których seniorzy poznali “tajniki” wykonania wielkanocnego jajka – “karczoch”.

Oto prace uczestników warsztatów artystycznych:

—————————

06.03.2018

0001

—————————

28.02.2018

Biblioteka Publiczna w Dąbiu informuje,

że od dnia 28.02.2018 Filia w Połupinie będzie czynna tak jak zawsze.

W poniedziałki, środy od godziny 8:00 do 16:00, a w piątki od godz 8:30 do 16:30.

Zapraszamy serdecznie wszystkich czytelników.

—————————

31.01.2018

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBIU INFORMUJE,

że od dnia 12.02.2018 do 23.02.2018 Biblioteki w Dąbiu, Połupinie i Kosierzu będą zamknięte

z powodu skontrum zdawczo-odbiorczego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zaopatrzenie się w lekturę na czas zamknięcia biblioteki.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

—————————

29.01.2018

Dnia 25.01.2018 na sesji Gminnej w Dąbiu zostały rozdane nagrody laureatom konkursu

“Spotkałem Niepodległą”. Nagrodę otrzymali:

-Adler Nikola, -Bogulak Sandra, -Fenske Karolina, -Glaz Katarzyna, -Guzewicz Ewelina,

-Guzewicz Nikola, -Kapica Wiktoria, -Ogórek Klaudia, -Pietrzak Martyna, -Marcinowski Mirosław

3 miejsce w konkursie zajął Pietrzak Adrian

2 miejsce w konkursie zajął Nowak Bartosz

1 miejsce w konkursie zajął Parafiniuk Konrad za Najlepszą pracę w Konkursie

Niepodlewgla can 1
niepodlegla san 2

Fotorelacja ze Spotkania:

zdj1 skan5 skan4 skan3 skan2

—————————

16.01.2018

Dnia 16.01.2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbyło się rozdanie nagród w konkursie „Skarpeta Bożonarodzeniowa”.  Zaproszeni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

DSCF4263 DSCF4279 DSCF4276 DSCF4273 DSCF4272 DSCF4270 DSCF4267 DSCF4262 DSCF4257 DSCF4251

—————————

10.01.2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu ogłasza,że konkurs “Skarpeta Bożonarodzeniowa”

został już oceniony. Nagrodzono 16 osób;

-Zasada Martyna

-Bożemska Zofia

-Och Aleksandra

-Lorenz Roksana

-Ważelińska Róża

-Lewandowska Julia

-Skornąg Anna

-Struś Zuzanna

-Wiktoria i Julia Krupa

-Konieczko Julia

-Kowalczuk Hanna

-Lniany Julia

-Zmyślona Zuzanna

-Rudnicka Zuzanna

-Klimko Zuzanna

Zapraszamy Serdecznie wszystkich zainteresowanych do Biblioteki Publicznej w Dąbiu

dnia16.01.2018 o godz. 12:00 na rozdanie nagród.

Scan0002

—————————

05.01.2018

Informujemy,

Że dnia 08.01.2018 Biblioteka Publiczna w Dąbiu będzie nieczynna.

—————————

03.01.2018

INFORMACJA

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu informuje,

iż filia biblioteczna w Połupinie od 05-01-2018., do 28-02-2018r.

będzie czynna w każdy piątek, w pozostałe dni tygodnia biblioteka będzie nieczynna.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

                                                                  Dyrektor GBP

                                                                        Krystyna Jończyk

—————————

03.01.2018

Konkurs” Spotkałem Niepodległą” dobiegł końca,

wpłynęło do nas 12 prac. Wyniki konkursu zostaną niedługo ogłoszone.

—————————

03.01.2018

Wszystkie prace z konkursu: “Skarpeta Bożonarodzeniowa” już do nas wpłynęły.

Niedługo zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

20171215_11234620171215_112256 20171215_112450 20171215_112508 20171215_112541 20171215_112337 20171215_112323 20171215_112314 20171215_112304 DSCF4249 DSCF4248

—————————

14.12.2017

Pierwsze prace z konkursu “Skarpeta Bożonarodzeniowa”

już do nas wpłynęły.

—————————

12.12.2017

—————————

12.12.2017

07.12.2017 to data którą należy pamiętać. Odbył się wtedy wieczór Poezji Śpiewanej w Gronowie. Ten wyjątkowy czas widzowie spędzili przy Artystach z naszego regionu dzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu i Biblioteki przy Szkole Podstawowej w Gronowie. Szczególne podziękowania dla Pana Daniela Czepiżaka za perfekcyjne brzmienie.

—————————

24.11.2017

—————————

23.11.2017

Fotografie z lekcji bibliotecznej w GBP w Dąbiu. Bibliotekę odwiedzili uczniowie z klasy 4 Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

—————————

23.11.2017

Światowy Dzień Pluszowego Misia i jego 118 urodziny świętowały dzieci ze szkoły w Połupinie. W ramach podnoszenia kompetencji czytelniczych bibliotekarz Mateusz oraz Pani Ewa przygotowali prezentację multimedialną ukazującą historie powstania maskotki oraz występowanie misia w literaturze.

Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny pt „Miś – przyjaciel dzieci”. Przyznano nagrody i wyróżnienia. Każde dziecko biorące udział w konkursie plastycznym nagrodzono  słodką niespodzianką. Na zakończenie dzieci obejrzały przygody Misia Puchatka i jego przyjaciół.

—————————

16.11.2017

16 Listopada 2017 roku w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu odbył się finał konkursu czytelniczego „Wesoła kraina Juliana Tuwima”. Celem konkursu było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości artysty, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, doskonalenie umiejętności czytania oraz pobudzanie wrażliwości na piękno poezji.

Do konkursowych zmagań przystąpiły 3 osobowe drużyny z klas I-III szkół podstawowych naszej gminy.  Organizator „tuwimowych potyczek” przygotował różne łamigłówki i zadania związane z wesołą twórczością lubianego i chętnie czytanego pisarza

. I tak zawodnicy musieli zmierzyć się z wykreślanką, pytaniami do losowania, rozpoznawaniem tytułu wiersza po rekwizycie czy też z łamigłówką ” Kto i w jakim wierszu wypowiada te słowa’?  Wspaniale przygotowani młodzi czytelnicy wiedzieli :  kto zawiązał Słoniowi Trąbalskiemu supełek na trąbie, którą nogę złamała literka „R”, ile fortepianów stało w piątym wagonie itd.

Po ponad godzinnych zmaganiach i wyrównanej walce szacowne Jury przedstawiło wyniki i na najwyższym stopniu podium znalazła się reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Połupinie, po srebro stanęła Szkoła Podstawowa w Szczawnie. Minimalnie niższą ilość punktów zdobyli zawodnicy ze szkoły podstawowej w Gronowie i Kosierzu.

Wszyscy dzielni i uśmiechnięci uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, a opiekunowie grup również upominki i dyplomy dla szkół.

—————————

14.11.2017

Konkursy organizowane przez Gminną Bibliotekę w Dąbiu

—————————

09.11.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z filiami w Kosierzu i Połupinie dnia 17.11.2017 bedą nieczynne z powodu wyjazdu słuzbowego pracowników do Biblioteki w Krośnie Odrzańskim na Seminarium Powiatowe.

—————————

11.10.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z filiami bibliotecznymi w Kosierzu i Połupinie organizuje konkurs czytelniczy ze znajomości twórczości Juliana Tuwima dla uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dąbie. Konkurs “Wesoła Kraina Juliana Tuwima” zostanie przeprowadzony w 2 etapach: szkolnym gdzie w każdej placówce zostanie wybrana drużyna 3 osobowa, która będzie reprezentować swoją szkołe w drugim etapie – finale. Konkurs międzyszkolny będzie rozstrzygniety w siedzibie GBP w Dąbiu w dniu 16 listopada o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w klasach 1-3 do wzięcia udziału w konkursie.

Wykaz wierszy Juliana Tuwima do Konkursu „Wesoła Kraina Juliana Tuwima”

 1. Abecadło
 2. Bambo
 3. Dyzio marzycieł
 4. Dżońcio
 5. Kotek
 6. Lokomotywa
 7. O Grzesiu kłamczuchu
 8. O Panu Tralalińkskim
 9. Okulary
 10. Pan Maluśkiewicz i wieloryb
 11. Pstryk
 12. Ptasie radio
 13. Rzepka
 14. Skakanka
 15. Słoń Trąbalski
 16. Spóźniony słowik
 17. Zosia Samosia

—————————

03.10.2017

Narodowe Czytanie 2017

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za wspaniałe przygotowanie się oraz czytanie “Wesela” St. Wyspiańskiego.

—————————

21.09.2017

—————————

14.09.2017

Zapraszamy do naszej placówki na zwiedzenie wystawy fotograficznej z okazji corocznych obcodów Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego. Fotografie do tegorocznego tematu wystawy

“Krajobraz dziedzictwa – Dziedzictwo krajobrazu” wykonały

Stanisława Markiewicz oraz Ewa Otolińska

 

 

—————————

14.09.2017

Informacja

Dnia  22 września bieżącego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu Będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

—————————

22.08.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z filiami w Kosierzu i Połupinie od dnia 01.09.2017 jest czynna według stałego harmonogramu pracy:

godziny bibliotekaktualne

—————————

22.08.2017

Stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu na Dożynkach Gminnych 2017.

Wystawa prac rękodzieła artystycznego wykonana na zajeciach w filii bibliotecznej w Kosierzu.

—————————

10.07.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu oraz filia biblioteczna w Połupinie w okresie urlopowym będą czynne według następującego harmonogramu:

Biblioteka w Dąbiu od poniedziałku do czwartku od 07:30 do 15:30, piątek nieczynne

Filia w Połupinie od poniedziałku do czwartku nieczynne, piątek od 08:00 do 16:00

 

Za utrudnienia przepraszamy

—————————

06.06.2017

—————————

06.06.2017

Dnia 01.06.2017 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbył się koncert z okazji dnia Mamy i Taty. Zaproszeni goście wysłuchali utworów muzycznych wykonanych przez uczniów gimnazjum w Dąbiu pod przewodnictwem nauczyciela muzyki Pana Daniela Czepiżaka oraz wysłuchali poezji własnej twórców regionalnych Pani Marii Zatońskiej i Pani Heleny Potrząsaj. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowego kwiatka – słonecznik. Słodki poczęstunek zakończył ten miły dzień.

     Cudownych rodziców mam,
     Cudownych rodziców mam!
     Odkryli mi każdą z dróg 
     Po, której szłam.
     Mam cudownych rodziców, bo
     Przyjaciółmi moimi są.


—————————

19.05.2017

Wspomnienie z wieczoru poezji, który odbył się 27.04.2017 roku o godzinie 17:00 w bibliotece szkolnej  w Gronowie. Organizatorem tego wspaniałego dnia była Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu oraz Biblioteka szkolna w Gronowie

 

 

 

—————————

19.05.2017

—————————

16.05.2017

W tygodniu bibliotek naszą placówkę odwiedziły dzieci z “Zerówki” w Gronowie oraz z Szczawna. Główną atrakcją dla dzieci było wysłuchanie bajki odczytanej przez Panią Dorotę Glaz oraz Ewę Bondarowicz – Mejza. Dzieci mogły śledzić treść książki na ekranie projekcyjnym. Po lekturze dzieci pokolorowały postacie z książki, które zostaną wyeksponowane w galerii biblioteki.Na koniec wizyty dzieci obejrzały fotorelacje z swojego pobytu. W podziękowaniu za przybycie dzieci otrzymały słodki upominek.

—————————

09.05.2017

W tygodniu bibliotek naszą placówkę odwiedziły dzieci z przedszkola w Połupinie oraz Gronowie. Główną atrakcją dla dzieci było wysłuchanie bajki odczytanej przez skarbnika UG w Dąbiu Panią Beatę Jankowiecką. Dzieci mogły śledzić treść książki na ekranie projekcyjnym. Po lekturze dzieci pokolorowały postacie z książki, które zostaną wyeksponowane w galerii biblioteki.Na koniec wizyty dzieci obejrzały fotorelacje z swojego pobytu. W podziękowaniu za przybycie dzieci otrzymały słodki upominek.

—————————

20.04.2017

Dnia 20.04.2017 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbyło się rozdanie nagród w konkursie „Baranek Wielkanocny”.  Zaproszeni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Podczas słodkiego poczęstunku laureaci konkursu zaproponowali fantastyczny temat pracy jaka zostanie ogłoszona jako konkurs bożonarodzeniowy.

—————————

20.04.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z filiami w Połupinie i Kosierzu będą nieczynne od 29.04.2017 do 07.05.2017 włącznie. Prosimy czytelników  o zaopatrzenie się na ten wolny czas w książki już dziś. Zapraszamy.

—————————

19.04.2017

Zaproszamy

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu oraz biblioteka szkolna w Gronowie Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu serdecznie zaprasza miłośników poezji na “Wieczór poezji”, który odbędzie się 27.04.2017 roku o godzinie 17:00 w bibliotece szkolnej  w Gronowie.

 

—————————

10.04.2017

—————————

06.04.2017

Prace nadesłane w konkursie wielkanocnym, które dotarły do siedziby GBP w Dąbiu.

—————————

 07.03.2017

konkurs wielkanocny wielkanocny baranek 2017

—————————

14.03.2017

plakat-OD_STAZU_DO_ANGAZU

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OD STAŻU DO ANGAŻU – projekt aktywizacji zawodowej młodych Lubuszan w oparciu o model mentoringu.

Głównym celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.03.2018 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna minimum 24  młodych  biernych zawodowo mieszkańców Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego i krośnieńskiego.

 

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 • zamieszkująca na terenie Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego i krośnieńskiego,
 • w wieku 18-29 lat
 • bierna zawodowo, która nie pracuje i nie jest zarejestrowana w PUP.

 

Wsparciem możemy objąć także uczniów szkół wieczorowych i studentów studiów zaocznych.

 

Wsparcie jakie oferujemy w ramach projektu:

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe
 • płatne staże
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie

 

Tematyka szkoleń i staży będzie wybrana zgodnie z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestnika.

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • organizacja i logistyka gospodarki magazynowej
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MIG/MAG/TIG
 • kadry i płace z elementami księgowości
 • zarządzanie projektami
 • kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Zapraszamy do współpracy.
Z poważaniem,

EMILIA KASOWSKA

Doradca klienta

—————————

18.01.2017

02.02.2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu gościła w swojej siedzibie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Zapraszamy do ponownych odwiedzin.

—————————

                                                                                                                                                          19.01.2017

Dziś w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbyło się rozdanie nagród w konkursie bożonarodzeniowym „Kartka Świąteczna”. Dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek podczas którego wyróżnione dzieci otrzymały nagrody rzeczowe od organizatora konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy.

 

 

—————————

                                                                                                                                                          18.01.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu zaprasza wszystkie chętne dzieci na ferie w bibliotece. Zajęcia zostaną zorganizowane w dniach 31.01,01.02 oraz 02.02 2017 roku. Wszelkie informacje są dostępne u prawników biblioteki. Ilość miejsc ograniczona.

—————————

                                                                                                                                                          11.01.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu zaprasza uczestników konkursu na oficjalne rozdanie nagród w  konkursie bożonarodzeniowym, który w tym roku nosił nazwę “Kartka Bożonarodzeniowa”. Zapraszamy do siedziby GBP w Dąbiu dnia 19 stycznia br. na godzinę 12:00.  Laureaci dostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Lista osób  zaproszonych:

Sandra Bogulak

Krzysztof Witkowski

Julia Krupa

Karol Rzeszutek

Amelia Słowikowska

Klaudia Bujda

Martyna Zasada

Zuzanna Kwiatkowska

Karolina Jurant

Maksymilian Wasilewski

Lena Waliszewska

Aleksander Zabłocki

Wiktoria Szurgot

Julia Lewandowska

Julia Wąsiewicz

Zuzanna Miechowicz

—————————

                                                                                                                                                          29.12.2016

Przypominamy, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 stycznia 2017r.

Wręczenie nagród odbędzie się 17.01.2017

Wyniki zostaną ogłoszone na witrynie biblioteki oraz UG w Dąbiu.

—————————

                                                                                                                                                          20.12.2016

Prace nadesłane w konkursie “Kartka Świąteczna”

Ostatnie prace konkursowe będą przyjmowane do 20.12.2016 do godziny 17:00

—————————

                                                                                                                                                          17.11.2016

Wizyta w GBP w Dąbiu filia w Połupinie

16 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły bibliotekę. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy z biblioteką a także podnoszenia kompetencji czytelniczych najmłodszych. Pan bibliotekarz przypomniał dzieciom regulamin korzystania z księgozbioru. W związku ze zbliżającym się Dniem Misia fragment z książki A. A. Milne pt. „Kubuś Puchatek” odczytała pani Ewa. Pan Mateusz przygotował prezentację multimedialną „Miś w literaturze”. Dzieci z zainteresowaniem słuchały i oglądały, a następnie rozwiązywały zagadki. Później wykonywały prace plastyczne, które będą wyeksponowane na wystawie w bibliotece. Na zakończenie miłego spotkania w bibliotece każde dziecko wypożyczyło książkę.

—————————

                                                                                                                                                          08.11.2016

—————————

                                                                                                                                                          10.11.2016

Dziś Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbiu odwiedzili uczniowie klas 4 Szkoły Podstawowej w Gronowie. Dzieci pod opieką wychowawców z zaciekawieniem poznali bibliotekę, pracę bibliotekarzy oraz poznały szczegółowo co to jest katalog i do czego służy. Dzieci w ramach podziękowań przekazały na ręce Pani Dyrektor GBP Krystyny Jończyk egzemplarz książki, który wzbogaci księgozbiór biblioteki.

—————————

                                                                                                                                                          21.10.2016

Tegoroczne Narodowe Czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbyło się 20 Października 2016 roku. Siedziba Biblioteki na ten dzień zmieniła się w komnatę Cesarza. Wybitni lektorzy odczytali wyselekcjonowane fragmenty „Quo Vadis”- Henryka Sienkiewicza. Pomieszczenie biblioteki zmieniło się w Atrium dzięki Panu Cezarowi Burkutowi, który wypożyczył nam figury. Lektorzy mogli zasiąść na wygodnym tronie dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Andrzeja Cieślaka. Całego uroku wystroju dodał nam czerwony dywan wypożyczony od Pani Marii Zatońskiej. Wszystkim osobom, które pomogły w zrealizowaniu naszej uroczystości serdecznie dziękujemy.

—————————

                                                                                                                                                          29.09.2016

Informacja

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu  znaleziono klucze. Zainteresowany właściciel może uzyskać informację w siedzibie biblioteki Dąbie ul. Strażacka 4.

—————————

                                                                                                                                                          27.09.2016

informacja-narodowe-czytanie-2016-page-001

—————————

                                                                                                                                                          22.09.2016

Lekcja historii w naszej bibliotece. Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w bibliotece została przeprowadzona prelekcja zatytułowana “Gdzie Duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, pomniki” , która wygłosił znany regionalista Pan Jerzy Szymczak. Europejskie Dni Dziedzictwa – Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

—————————

                                                                                                                                                          20.09.2016

Dnia 22.09.2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbędzie się spotkanie z okazji Europejskiego Dnia Dziedzictwa Narodowego pod tytułem “Gdzie Duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, pomniki”  z Panem Jerzym Szymczakiem dla uczniów gimnazjum.

—————————

                                                                                                                                                          02.06.2016

Fotorelacja z gminnego konkursu “Liga Humanistyczna”. Zwycięzcy gratulujemy.

———————————————–

                                                                                                                                                          02.06.2016

Informacja

Filia Biblioteczna w Połupinie w dniu 08.06 oraz 15.06 br. będzie nieczynna.

Filia Biblioteczna w Kosierzu w dniach 06.06, 13.06, 20.06 będzie nieczynna.

Za niedogodności przepraszamy.

Zapraszamy do siedziby GBP w Dąbiu.

———————————————–

                                                                                                                                                          23.05.2016

dzien mamy witryna fot

———————————————–

                                                                                                                                                          19.05.2016

Fotorelacja z imprezy “Odjazdowy Bibliotekarz”

———————————————

                                                                                                                                                          13.05.2016

Fotorelacja z konkursu czytelniczego z twórczości Henryka Sienkiewicza przygotowanego przez Pana Mirosława Marcinowskiego

———————————————–

                                                                                                                                                          10.05.2016

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Połupinie oraz filii w Gronowie odwiedziły siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu z okazji Tygodnia Bibliotek. Zaproszony gość Sekretarz Gminy Dąbie Pani Małgorzata Nowicka przeczytała dla przedszkolaków książkę z serii Kubuś i Przyjaciele: Niespodzianka dla Sowy. Dzieci z ciekawością słuchały czytanej bajki jednocześnie oglądając przygotowaną prezentację. Po przeczytanej bajce dzieci z ochotą zabrały się do kolorowania postaci z książki. Ważnym elementem odwiedzin biblioteki było oglądanie książek wybranych przez maluchów. Koniec wizyty był niespodzianką dla dzieci, które nie spodziewały się prezentu w postaci “małe co nieco” od Dyrektora biblioteki Pani Krystyny Jończyk.

———————————————–

                                                                                                                                                          29.04.2016

Informacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu

wraz z filiami w Kosierzu i Połupinie

dnia 02.05.2016 (poniedziałek)

będzie nieczynna

Przepraszamy

———————————————–

                                                                                                                                                          11.04.2016

Laureaci konkursu “Wielkanocna Palma”

Zapraszamy do udziału w następnych konkursach

Gratulujemy

———————————————–

                                                                                                                                                          07.04.2016

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w filii bibliotecznej w Połupinie dzięki współpracy biblioteki z… Galeria Czytaj dalej (Filia Polupin)

———————————————–

                                                                                                                                                          05.04.2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu zaprasza uczestników konkursu na oficjalne rozstrzygniecie konkursu wielkanocnego, który w tym roku nosił nazwę Wielkanocna Palma. Zapraszamy do siedziby GBP w Dąbiu dnia 11 kwietnia br. na godzinę 12:00.  Laureaci dostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Lista osób  zaproszonych:

Robert Bujak ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie

Zuzannę Miechowicz ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia Połupin

Michał Romanowicz ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia Połupin

Konrad Pawłowski ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia Połupin

Katarzyna Glaz ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia Połupin

Wiktoria Marycka ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia Połupin

Kacper Trościanko ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia Połupin

Karol Nowicki ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia w Szczawnie

Sebastian Kopaczewski ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia w Szczawnie

Michał Kopczyński ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia w Szczawnie

Mateusz Nowicki ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia w Szczawnie

Julia Kaczmarek Przedszkole Samorządowe w Połupinie Filia w Gronowie

Martyna Zasada ZPO w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Gronowie Filia w Kosierzu

Sandra Bogulag Zespół Placówek Oświatowych w Dąbiu Gimnazjum Publiczne

Marian Giertuga DPS w Szczawnie

Aleksander Malinowski DPS w Szczawnie

Gratulujemy

 

———————————————–

                                                                                                                                                          31.03.2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu przy współpracy z Centrum Aktywnego Seniora w Połupinie jest w trakcie realizacji projektu artystycznego, który ma na celu odkrycie talentu artysty w śród dzieci i młodzieży. Grupę prowadzi artystka malarka Pani Alena Kot. Za nami już pierwsze spotkania.

———————————————–

                                                                                                                                                          17.03.2016

Fotorelacja z spotkania “Tydzień z Internetem” Uczestnicy dowiedzieli się jak bezpiecznie przeprowadzać zakupy w formie elektronicznej. Paru zaproszonych gości przekonało się do tego rodzaju zakupów. Była garść informacji teoretycznej oraz praktycznej, był quiz, były słodycze oraz kawa, herbata.———————————————–

                                                                                                                                                          26.02.2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu przystąpiła do zakrojonego na szeroką skale projektu “Tydzień z Internetem”

W związku z tym wydarzeniem zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie do GBP w Dąbiu dnia 17 marca 2016 roku na godzinę 10:30.

Spotkanie dla różnych grup wiekowych, przede wszystkich dla osób dorosłych korzystających lub planujących rozpoczęcie korzystania z Internetu do robienia zakupów. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in., których danych sprzedawca nie ma prawa wymagać od klientów, jak tworzyć bezpieczne hasła do swocih kont, czym może grozić niewylogowanie się z publicznych komputerów oraz jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych.

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre-Europe. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkrywają potencjał Internetu. Do tej pory w akcji uczestniczyło już ponad 800.000 osób. Koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspierana przez liczne grono partnerów.

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy będą mogli dowiedzieć się między innymi. jak ocenić wiarygodność sprzedawcy, bezpiecznie dokonywać płatności, chronić swoje dane i prywatność, stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom kupującym w sieci. Temat tegorocznego Tygodnia z Internetem jest inspirowany nową unijną strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, która koncentruje się przede wszystkim na znoszeniu barier w handlu i usługach elektronicznych

———————————————–

                                                                                                                                                        23.02.2016

Zapraszamy naszych czytelników do odwiedzenia zakładki nowości 

———————————————–

                                                                                                                                                        16.02.2016

Zapraszamy do udziału w konkursie

konkurs wielkanocna palma

———————————————–

                                                                                                                                                        14.01.2016

Dnia 14.01.2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbyło się rozdanie nagród za konkurs “Tradycyjny stół wigilijny”. Uczestnicy odebrali nagrody. Dziękujemy dzieciom za udział. Zachęcamy do uczestnictwa w następnych konkursach organizowanych przez GBP Dąbie

———————————————–

                                                                                                                                                        12.01.2016

08.01.2016 Gminna Bibliotekę Publiczną w Dąbiu odwiedzili pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

———————————————–

                                                                                                                                                        04.01.2016

Informujemy, iż 06 stycznia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu będzie nieczynna.

———————————————–

                                                                                                                                                        22.12.2015

Prace dzieci nadesłane w konkursie Bożonarodzeniowym “Tradycyjny stół wigilijny”

DSCF3470DSCF3471DSCF3472DSCF3473DSCF3474DSCF3475DSCF3476DSCF3477DSCF3478DSCF3479DSCF3480DSCF3481DSCF3482DSCF3483DSCF3484DSCF3485DSCF3486DSCF3487

———————————————–

                                                                                                                                                        22.12.2015

Dzieci z miejscowości Kosierz zostały zaproszone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbiu na spektakl “Skrzat i magia świąt” , który wykonał teatr Maska z Krakowa

Grudniową porą Skrzat, najbliższy pomocnik Mikołaja, w niewyjaśnionych okolicznościach traci pamięć. Wtedy to znajduje tajemniczy list. Dowiaduje się z niego, że Świąt nie będzie. Na swojej drodze Skrzat spotyka chłopca, który traci wiarę w istnienie Mikołaja oraz Śnieżynkę, która zna tradycje związane ze Świętami i najbardziej skrywane przez Mikołaja sekrety.

DSCF3468DSCF3469DSCF3465DSCF3459DSCF3462DSCF3443DSCF3444DSCF3449DSCF3464

———————————————–

                                                                                                                                                        04.12.2015

Fotorelacja z ostatniej w tym cyklu wideokonferencji z

FUNDACJI ORANGE

W czwartek 3 grudnia o godzinie 11:15 odbyło się ostatnie spotkanie którego temat to : ,,Nie nudzę się sobą”. Gościem specjalnym webinarium była polska aktorka filmowa i teatralna Zofia Czerwińska

Dzięki Pani Zofii Jeziorskiej ostatnie spotkanie było wyjątkowe za sprawą pysznego ciasta. Dziękujemy.

———————————————–

                                                                                                                                                        04.12.2015

20 listopada 2015, w filii bibliotecznej w Kosierzu odbyły się warsztaty rękodzieła. Tym razem wykonywałyśmy świąteczne ozdoby. Były to bombki – karczochy, wykonywane w pracochłonnej technice, która polega na upinaniu na styropianowej formie kawałków atłasowych wstążek. Zajęcia manualne poprzedziła prezentacja Pani Ireny Mieczyńskiej, która pozwoliła uczestniczkom zapoznać się z możliwościami tej techniki, a także stanowiła inspirację do twórczych działań. Po zakończeniu prac wszystkie zostaną wystawione w Bibliotece w Kosierzu, a zdj zamieszczone na stronie internetowej. Zapraszamy do dalszego udziału w warsztatach:)

———————————————–

                                                                                                                                                        04.12.2015

Dzieci z szkoły podstawowej w Połupinie często odwiedzają filie biblioteczna w Połupinie. Podczas lekcji bibliotecznych młodzi czytelnicy poszerzają swoją wiedzę na temat omawianych fragmentów lektur.

20151026_094947———————————————–

                                                                                                                                                        27.11.2015

Zaproszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z Centrum Aktywnego Seniora

Bez tytułulogo new (Kopiowanie) - Kopia

Zaprasza na Spotkanie dla seniorów ( oraz wszystkich chętnych) – 03 grudnia, godz. 11:00, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu ul. Strażacka 4

plakat 2senior_01

Co przed nami? 

W czwartek 3 grudnia o godzinie 11:15 odbędzie się ostatnie spotkanie którego temat to : ,,Nie nudzę się sobą”. Gościem specjalnym webinarium będzie polska aktorka filmowa i teatralna Zofia Czerwińska

———————————————–

                                                                                                                                                       25.11.2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu ogłasza KONKURS

konkurs stól wigilijny

Zachęcamy do udziału

———————————————–

                                                                                                                                                       23.11.2015

We wtorek 17. listopada uczniowie kl. IV a Szkoły Podstawowej w Gronowie gościli w Gminnej Bibliotece w Dąbiu. Niektórzy po raz pierwszy przekroczyli progi gminnej książnicy, więc szczególnie im Pani Dyrektor Krystyna Jończyk pokazywała pomieszczenia oraz zachęcała do zostania czytelnikiem. Uczyła wszystkich korzystania z bogatego księgozbioru, katalogu podręcznego, odnajdywania szukanej pozycji na półkach. W miłej atmosferze szybko minął czas wśród książek. Na zakończenie dzieci serdecznie podziękowały Pani Dyrektor  za piękną lekcję biblioteczną i wróciły do szkolnych ławek.

 Opiekunki: Ewa Bondarowicz-Mejza, Lidia Mackojć

Kolejna lekcja biblioteczna odbędzie się w środę 25.11.2015 z klasą IVB

———————————————–

                                                                                                                                                       23.11.2015

„Czytam sobie w bibliotece”to pomysł na promocję czytelnictwa,  skierowany do najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5-8 lat. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z filiami przystąpiła do tego projektu. Zajęcia z dziećmi zostały przeprowadzone w fili bibliotecznej w Połupinie oraz w Kosierzu.

———————————————–

                                                                                                                                                       23.11.2015
Fotorelacja z  Spotkania dla seniorów które odbyło się 19 listopada o godz. 11:00 w GBP w Dąbiu

———————————————–

                                                                                                                                                        15.11.2015

Zaproszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z Centrum Aktywnego Seniora

Bez tytułulogo new (Kopiowanie) - Kopia

Zaprasza na Spotkanie dla seniorów ( oraz wszystkich chętnych) – 19 listopada, godz. 11:00, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu ul. Strażacka 4

plakat 2senior_01W czwartek 19 listopada o godzinie 11:15 odbędzie się spotkanie którego temat to : ,,ograniczyć ograniczenia”. Gościem specjalnym webinarium będzie podróżniczka, profesor antropologii na Uniwersytecie Warszawskim- Ewa Nowicka Rusek.

 

 

 

 

———————————————–

                                                                                                                                                       10.11.2015
Fotorelacja z  Spotkania dla seniorów które odbyło się 05 listopada o godz. 11:00 w GBP w Dąbiu

———————————————–

                                                                                                                                                       04.11.2015

Dziś odbyła się 4 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przed trzema laty przez byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Narodowe Czytanie, to akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Do tej pory Polacy wspólnie przeczytali „Pana Tadeusza” , Dzieła” Aleksandra Fredry, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza. W tym roku wspólnie czytaliśmy fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa. To romantyczna historia źle ulokowanych uczuć, straconych złudzeń i zaprzepaszczonych możliwości na tle burzliwych przemian epoki.

Cieszy świadomość, iż nawet pomimo zabiegania i chronicznego braku czasu, na który cierpi większość z nas wciąż znajdują się ludzie gotowi zatrzymać na moment bieg życia i przysiąść nad lekturą…

 

———————————————–

                                                                                                                                                       04.11.2015

Informacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z filiami dnia 06.11.2015

będzie nieczynna z powodu wyjazdu służbowego na seminarium bibliotekarzy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie

Za niedogodności przepraszamy

———————————————–

                                                                                                                                                        03.03.2015

Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu poszerzali swoją wiedzę podczas szkolenia

“Biblioteka w chmurze Narzędzia sieciowe w pracy bibliotekarza”

szkolenie

im

mm

———————————————–

                                                                                                                                                        22.10.2015
info nar czyt


———————————————–

                                                                                                                                                        15.10.2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu przystąpiła do programu Fundacji Orange akcja: e-motywacja razem możemy więcej. Podczas ostatniej wideokonferencji gościliśmy aktorkę Panią Emilie Krakowską oraz psychologa  Pana Tomasza Kozłowskiego.

DSCF3193

DSCF3191

DSCF3190

DSCF3177

———————————————–
                                                                                                                                                        30.09.2015

W niezobowiązującej atmosferze przy „kawie i herbacie”, biblioteka w Kosierzu stwarza możliwość , dorosłym amatorom sztuk plastycznych, rozwijania swoich zainteresowań.  czytaj dalej

———————————————–

                                                                                                                                                        08.09.2015

Filia biblioteczna w Połupinie oraz Kosierzu zachęca wszystkie dzieci do udziału w konkursie ROKO Fun.

Wszystkie informacje dostępne u pracowników bibliotek.

roko1

roko logo

———————————————————————————————————

                                                                                                                                                        04.09.2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu wraz z filiami w Połupinie i Kosierzu rozprowadziła komplet darmowych podręczników dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszych klas gimnazjum.

Uczniom na nowy rok szkolny życzymy dobrych ocen.

———————————————————————————————————

 

                                                                                                                                                    27.07.2015

W okresie wakacyjnym zapraszamy wszystkich miłośników książki  do Gminnej Biblioteki w Dąbiu w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9:30 do 15:30, natomiast do filii bibliotecznej w Połupinie zapraszamy w piątki od 10:00 do 16:00, do filii bibliotecznej w Kosierzu zapraszamy w dniach od poniedziałku do środy w godzinach od 08:00 do 16:00 w czwartek, piątek od 09:00 do 17:00

———————————————————————————————————

                                                                                                                                                 03.07.2015

W dniu 26.06.2015r . w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu oraz w filiach bibliotecznych w Kosierzu i Połupinie, podsumowano konkurs  na “Najlepszego Czytelnika”roku szkolnego”  2014/1015

Nasi najlepsi  czytelnicy otrzymali za wspaniałą aktywność czytelniczą dyplomy i upominki.

 Czytelnicy nagrodzeni w  GBP w Dąbiu.

Natalia Rawojć, Joanna Szybicka, Karolina Szczęch, Klaudia Jacewicz, Natalia Domin-Janas

———————————————————————————————————

                                                                                                                                                    12.06.2015

20.06.2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu weźmie udział w festynie wiejskim “Dzień naleśnika” w Połupinie. Nasze stoisko będzie promowało “sztuka składania papieru – origami”. Prace zbiorowe; kolorowe wstążki, jajka wielkanocne i bombki choinkowe wykonane przez Panią Irene Mieczyńską oraz dzieci uczestniczące w zajęciach w filii bibliotecznej w Kosierzu. Zapraszamy również do obejrzenia wystawy “dawniej i dziś”

———————————————————————————————————

Dodaj komentarz